Praha – „lesní mýtina“ v centru urbanistického celku