Proces spolupráce

Naším prvním kontaktem je dopis od Vás, kde odesíláte první údaje pro navázání spolupráce, nezbytné informace o pozemku, jeho velikosti a poloze, údaje pro identifikaci v katastru, rozsahu projektu a současně Vaše představy o tom, co by Vám nová koncepce zahrady měla přinášet.

Pokud mám pocit, že se ním podaří najít společnou řeč, abychom mohli perspektivně dosáhnout Vašich cílů, můžeme přikročit k dalšímu bodu, a tím je schůzka přímo na stanovišti. Ta trvá maximálně pár hodin, roli hraje samozřejmě velikost pozemku, jehož projektováním se máme zabývat. Schůzka je prostorem pro seznámení se s pozemkem, jakož i jeho okolím, pro načerpání informací o něm, k tomu, abychom se navzájem poznali. V průběhu schůzky vzniká jedinečná atmosféra, abyste mi mohli povědět o Vašich tajných přáních, jak by podle Vás měla Vaše nová zahrada vypadat. Můžete hovořit o tom, co Vás v nedávné minulosti inspirovalo v oblasti zahradního designu a jaké jsou Vaše představy o tom, jak byste chtěli zahradu využívat.

Součástí prvotní analýzy stanoviště kromě vnímání půdorysu a vertikálního členění vašeho pozemku je samozřejmě architektura obytné stavby, mikroklima, vnímání okolí pozemku z jeho nitra, půdní typ, míra dejme tomu antropogenizovanosti půdy, plánované využívání pozemku a odhad budoucího režimu péče o živé prvky zahrady.

Ráda spolupracuji s klienty, kteří jsou schopni se smysluplně podílet na procesu vzniku koncepce jejich budoucí zahrady. Vítám jejich spoluúčast na procesu navrhování, aby výsledky naší spolupráce splňovaly jejich představy.

Z toho důvodu naše spolupráce nad projektem probíhá v několika fázích, během nichž má klient možnost vstupovat do procesu navrhování a prostřednictvím korektur jej ovlivňovat tak, aby jeho přání mohla být doplněna během procesu navrhování do vznikající koncepce.

Tak vzniká strukturální plán zahrady. Jakmile je strukturální plán hotov, začínám pracovat na prováděcím plánu projektu, který sestává již z balíčku konkrétních osazovacích plánů a výkazu výměr, podle něhož je zahrada později realizována, ať na klíč nebo svépomocí. Od nejmenších zahrad, jen těsně obepínajících rodinný domek, až po zahrady měřící se na hektary, každý z mých projektů je novou výzvou.

Co obsahuje balíček prováděcích plánů: