Timeline

Co nabídne v zahradách druhá dekáda března

Scilly, petrklíče, další kultivary čemeřic

V přírodě pak směleji než o týden dříve vykukují mezi loňskými opadanými listy dubů květy jaterniků

druhá dekáda března při letošním extrémně teplém a vlhkém předjaří

nabízí už slušnou škálu kvetoucích cibulovin a těch nejčasněji nakvétajících peren

Kromě kaliny bodnantské, typicky nakvétající v předjaří, další dřeviny již koncem zimy přispívají k atraktivnosti zahrad mírného pásma: Lonicera fragrantissima (zimolez nejvonnější) a Cornus mas (dřín).

V podrostu se pak nesměle a zimomřivě krčí první jaterniky (Hepatica nobilis)