Hůrky: zahrada s lučními porosty a nativními dřevinami v Podbrdí

Léto:

Pokročilé jaro:

Půdorysy: