Chrást : travnatý look. Celoročně atraktivní zahrada.

Pozdní jaro / vrchol léta

Pozdní léto / podzim

Zima / časné jaro