Červený Hrádek: malá, problematicky disponovaná, ve svahu s vodotečí