Brozany : venkovská zahrada s terasou nad jezerem, vodotečí, kaskádou, balvany a typickou mělkovodní vegetací