Archivy: Zahrada

Zdiby: zahrada s prvorepublikovou předzahradou, bazénem a zenovým traktem

Jenštejn: téma Provence. Zahrada s neopakovatelnou atmosférou na místě bývalého středověkého lomu

Večerní nasvícení:

Pozdní zima – časné jaro

Brozany : venkovská zahrada s terasou nad jezerem, vodotečí, kaskádou, balvany a typickou mělkovodní vegetací